Η @Trauma Aid Europe διοργανώνει το 2ο Ετήσιο Διαδικτυακό Συνέδριο για το Τραύμα το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022.

Μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή ημερίδα γύρω από το τραύμα, όπου συνεργάτες της TACT Hellas θα έχουν ενεργό συμμετοχή.

Για εγγραφές, μπορείτε να δείτε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Events & Workshops | Trauma Aid Europe (trauma-aid-europe.org)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, πατήστε την παρακάτω εικόνα.