Σύνθεση και Εφαρμογή θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του τραύματος