Εκπαίδευση Οκτωβρίου 2021

πάνω στη Θεραπεία EMDR

Η Ψυχοθεραπεία EMDR (Εye Movement Desensitization and Reprocessing) είναι μία θεραπεία η οποία βοηθά τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα από την συναισθηματική δυσφορία που είναι αποτέλεσμα ενοχλητικών αντίξοων εμπειριών ή καταστάσεων. Σχεδιάστηκε για να ανακουφίσει την δυσφορία που σχετίζεται με τις δύσκολες μνήμες του παρελθόντος, τις δυσκολίες του παρόντος και τις ανησυχίες του μέλλοντος. Μέσα από τη ψυχοθεραπεία EMDR επέρχεται ανακούφιση της συναισθηματικής και σωματικής δυσφορίας, των δύσκολων πεποιθήσεων για τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο καθώς μειώνεται η αναστάτωση του οργανισμού.

Η Ψυχοθεραπεία EMDR καθοδηγείται από το μοντέλο AIP (Αdaptive Information Processing)

Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα φυσικό σύστημα αυτοΐασης στο μυαλό το οποίο επεξεργάζεται πληροφορίες από τις εμπειρίες μας. Αυτές οι εμπειρίες αποθηκεύονται στο μυαλό με διάφορα στοιχεία όπως εικόνες, αισθητηριακά στοιχεία, πεποιθήσεις, συναισθήματα και σωματικές αισθήσεις. Το AIP, θεωρεί ότι το υψηλό στρες και οι αντίξοες ή τραυματικές εμπειρίες αποθηκεύονται στο μυαλό δημιουργώντας παθογόνες μνήμες οι οποίες συμβάλλουν σε δυσφορικά συμπτώματα. Η παρέμβαση με τη θεραπεία EMDR επεξεργάζεται την ανησυχία που συνδέεται με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ώστε ο άνθρωπος να νιώθει ανακούφιση αλλά και να βλέπει θετικότερα τη ζωή του και να την αντιμετωπίζει ενδυναμωμένα.