Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» Το Οικοτροφείο «Νέα Αρχή» στα Ιωάννινα ιδρύθηκε από την TACT Hellas το 2006 στα πλαίσια του «Ψυχαργώς Β'» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Για τους πρώτους 18 μήνες της λειτουργίας του το οικοτροφείο συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε, η συνέχιση της λειτουργίας