Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία & Μη Κυβερνητική Οργάνωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Η TACT HELLAS από το Γενάρη του 2013 έως και τέλος Ιουνίου 2015 ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ηλιούπολης» που συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την δημιουργία Κοινωνικών Δομών για την κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων που πλήττονταν περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Οι Κοινωνικές Δομές αποτελούσαν μέρος του «Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης».

Στις 30/06/15 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Πράξης «TACT HELLAS - Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχιας στο Δήμο Ηλιούπολης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Ως εκ τούτου η TACT HELLAS ολοκλήρωσε τη λειτουργία των δομών «Κοινωνικό Παντοπωλείο», «Κοινωνικό Φαρμακείο», «Τράπεζα Χρόνου» και «Γραφείο Διαμεσολάβησης» στα πλαίσια της συγκεκριμένης πράξης.