Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία & Μη Κυβερνητική Οργάνωση