Η Tact Hellas, ως επικεφαλής φορέας εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την εκπαίδευση ECC στην Ελλάδα, διοργανώνει διαδικτυακά εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εξετάσεις, με σκοπό την κατάρτιση για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Φροντίδας (ECC).

Το ECC (European Care Certificate) είναι ένας πανευρωπαϊκός τίτλος στην κοινωνική φροντίδα. Μέχρι σήμερα καλύπτει δεκαπέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιστοποιητικό αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την κινητικότητα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη και να προαγάγει ένα κοινό θεμέλιο στις υπηρεσίες φροντίδας.

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος έχει την ελάχιστη γνώση που χρειάζεται κάποιος, για να εργαστεί υπεύθυνα στο χώρο της φροντίδας.

Για να αποκτήσουν το ECC, οι υποψήφιοι θα παρακολουθήσουν ένα κύκλο εκπαίδευσης, διάρκειας 22 ωρών,σε 8 βασικές θεματικές ενότητες. Κατόπιν, πρέπει να περάσουν μια ευρεία τυποποιημένη εξέταση 100 σχεδόν ερωτήσεων,που είναι κοινές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία θα εξετάσει τις γνώσεις τους για την φροντίδα ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας και απευθύνεται σε επαγγελματίες κοινωνικών επιστημών, ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό, προσωπικό κοινωνικής φροντίδας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές αλλά και όλους όσους καλούνται να φροντίσουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το σεμινάριο αποτελείται από 4 ημέρες δια ζώσης εκπαίδευσης στις παρακάτω θεματικές ενότητες κι έπειτα οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης. 

Tα Βασικά Θέματα Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Φροντίδα:

  1. Οι αξίες της κοινωνικής φροντίδας
  2. Προώθηση της ποιότητας ζωής για τα άτομα που φροντίζετε
  3. Εργασία με κίνδυνο
  4. Κατανόηση του ρόλου που έχει ο φροντιστής υποστήριξης
  5. Ασφάλεια στην εργασία φροντίδας
  6. Θετική επικοινωνία
  7. Αναγνώριση και ανταπόκριση στην κακοποίηση και την παραμέληση
  8. Εξέλιξη ως εργαζόμενος φροντιστής

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης γίνεται η απαραίτητη εξέταση αναφερόμενη σε όλες τις θεματικές, έτσι ώστε να δοθεί το πιστοποιητικό ικανότητας του κοινωνικού φροντιστή. Οι εξετάσεις δίνονται διαδικτυακά μέσω του Google και η βαθμολόγηση και πιστοποίηση γίνονται απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

                                                         

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 23/11, Πέμπτη 24/11, Παρασκευή 25/11 και Σάββατο 26/11 2022.

Τόπος Διεξαγωγής: Άρνης 10, Ιλίσια (Πλησίον μετρό Μέγαρο Μουσικής) Αθήνα 

Σύνολο εκπαίδευσης: 22 ώρες

Κόστος εκπαίδευσης : 120 € ανά άτομο

Για πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος καλείτε: 2109016677 ή 6946616306

αλλά και μέσω e-mail: tacthellas@gmail.com