Μέλη και Συνεργάτες της TACT HELLAS ολοκλήρωσαν το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Επούλωση των Τραυμάτων της Πρόσδεσης και Ανοικοδόμηση του Εαυτού:

Μια προχωρημένη Εκπαίδευση για Θεραπευτές EMDR με την εξαιρετική Deany Laliotis.