Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία & Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015

 

 

Εγγραφή για τον περίπατο φιλίας 2015

 

Περπατάμε όλοι μαζί για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση & άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες,

για την φιλία & τον εθελοντισμό... για μία καλύτερη κοινωνία!

Αφετηρία: Πλατεία Συντάγματος - Τέλος Διαδρομής: Πλατεία Μοναστηρακίου

 

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015
BEST BUDDIES Περίπατος Φιλίας 2015